Skip to main content

Privacy Policy (Dutch)

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022

Privacy Policy (Dutch)

Cabbit B.V., gevestigd aan de Ganzenmarkt 6, 3512 GD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ganzenmarkt 6

3512 GD Utrecht

Laura is de Functionaris Gegevensbescherming van Cabbit. Zij is te bereiken via info@cabbit.app.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cabbit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Profielfoto
 • IP-adres

 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer en -tenaamstelling

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account in onze app aan te maken en gebruik te maken van de app:

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten in onze app of op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over appgebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cabbit.app, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Cabbit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van ritaanvragen, ritten en betalingen daarvan

 • Het volgen en delen van de voortgang van de rit
 • Je te kunnen bereiken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Ervoor te zorgen dat jij en andere gebruikers contact met elkaar kunnen hebben

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het verwerken van betalingen
 • Met je te communiceren over je rit, maar ook over aanbiedingen of nieuws

 • Het analyseren van jouw gedrag op de app en de website om daarmee de app te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Het uitvoeren van activiteiten die nodig zijn om onze diensten te leveren, zoals oplossen operationele problemen en bugs, het doen van data-analyse, tests en onderzoeken, en bewaken en analyseren van trends op het gebied van gebruik en activiteit
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het verwerken van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cabbit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Accountgegevens: tot 2 jaar na verwijdering van account om problemen op te lossen en analyses uit te voeren
Ritgegevens: tot 2 jaar na de gereden rit, om problemen op te lossen en analyses uit te voeren
Overige gegevens worden zo lang als nodig is bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cabbit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen onder andere gegevens van passagiers en de geboekte ritten met onze partnertaxibedrijven, ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst en de overeenkomst tussen passagier en taxibedrijf. Het taxibedrijf mag deze gegevens enkel en alleen verwerken met als doel het uitvoeren van de overeenkomst tussen het taxibedrijf en de passagier en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Ook delen wij gegevens over chauffeurs met passagiers, tevens ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst en de overeenkomst tussen passagier en taxibedrijf.

Daarnaast delen we noodzakelijkerwijs gegevens met dienstverleners zoals leveranciers van cloudopslag en betaaldienstverleners.

Cookies die wij gebruiken

Cabbit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cabbit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookienaam Duur Categorie Omschrijving
CookieLawInfoConsent 1 year Necessary Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 year Necessary Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-functional 1 year Necessary The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.
cookielawinfo-checkbox-performance 1 year Necessary Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Performance”.
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 year Necessary Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 year Necessary Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the “Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-others 1 year Necessary Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Others”.
_fbp 3 months Advertisement This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
test_cookie 15 minutes Advertisement The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user’s browser supports cookies.
fr 3 months Advertisement Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
_gcl_au 3 months Analytics Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services.
_ga 2 years Analytics The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid 1 day Analytics Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_172051220_1 1 minute Analytics Set by Google to distinguish users.
_gat_UA-172051220-1 1 minute Analytics A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_hjFirstSeen 30 minutes Analytics Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user.
_hjIncludedInSessionSample 2 minutes Analytics Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s daily session limit.
_hjIncludedInPageviewSample 2 minutes Analytics Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site’s pageview limit.
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 minutes Analytics Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
pll_language 1 year Functional The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way.
_p_hfp_client_id past Performance Elfsight sets this cookie to implement social platforms on the website and enables the social platforms to track the users by assigning them a specific ID.
_hjSessionUser_1895771 1 year Others No description
_hjSession_1895771 30 minutes Others No description

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan je accountgegevens altijd aanpassen in de app. Je kan jouw account op je iPhone verwijderen door bij Profiel te klikken op Verwijder account. Als je een ander apparaat gebruikt, kun je ons een mail sturen met het verzoek je account te verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cabbit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Je kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cabbit.app. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Cabbit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cabbit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cabbit.app.

Ready to ride?

Download Cabbit, and we’ll take you to your destination.